FAQs Complain Problems

Administrative Building

Read More

नगरपालिकाको नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि

Read More

खडक नगरपालिकाको परिचय

स्थापना: २०७३
जम्मा वडा: ११
क्षेत्रफल: ९६.७८ बर्ग किमि

२०७८ को जनगणनाको  आधारमा)

श्रोत Link:- https://censusnepal.cbs.gov.np/results/np/population?province=2&district...

कुल जनसंख्या : ५२,७७८ ,

कुल महिला संख्या:- २६१३९ , कुल पुरुष संख्या:- २८०५४

कुल परिवार सं. :९३९४, जम्मा घर संख्या:-९४३२

नगरपालिकाको अनुरोध पत्र

दस्तावेज: 

जनप्रतिनिधि

जय प्रकाश चौधरी
नगर प्रमुख
9852854053 /9825700694
mayor@khadakmun.gov.np / khadakmunicipality@gmail.com
नगर उप-प्रमुख
9852854052 / 9811725155
khadakmunicipality@gmail.com

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9852854051
khadakmunicipality@gmail.com
सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत
9852854058 / 9808299016
ito.khadakmun@gmail.com/info@khadakmun.gov.np

व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह-२०८० सम्वन्धी जनचेतना