FAQs Complain Problems

कर तथा शुल्कहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन, २०८० ७९-८० 07/17/2023 - 12:51 PDF icon आर्थिक ऐन, २०८०
आ.व. २०७९-८० को लागि स्वीकृत राजश्व दर रेट ७९-८० 09/14/2022 - 10:50 PDF icon राजश्व दर रेट २०७९.pdf
आ.व. ०७८/०७९ काे लागि स्वीकृत राजश्व दर रेट ७८/७९ 08/01/2021 - 17:26 PDF icon आ.व. ०७८/०७९ काे लागि स्वीकृत राजश्व दर रेट
खडक नगरपालिकाकाे आर्थिक ए‍ेन २०७७ ७७/७८ 10/29/2020 - 16:46 PDF icon खडक नगरपालिकाकाे आर्थिक ए‍ेन २०७७
खडक नगरपालिकाको आर्थिक बिधेयक २०७६ / राजस्व दर रेट ७६/७७ 07/22/2019 - 09:52 PDF icon खडक नगरपालिकाको आर्थिक बिधेयक २०७६ / राजस्व दर रेट
आ.व.०७५/७६ नगरपालिकाबाट स्वीकृत कर तथा शुल्कहरु ७५/७६ 08/02/2018 - 11:49 PDF icon arthik Ain Khadak075-76.pdf
राजस्व दररेट खडक नगरपालिका आ. व.२०७४-०७५ ७४/७५ 02/07/2018 - 11:50 PDF icon राजस्व दररेट खडक नगरपालिका आ. व.२०७४-०७५