FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

निजामति कर्मचारीहरुको लागि विशेष आर्थिक सुविधा सम्वन्धमा ।

दस्तावेज: 

सामाजिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सेवा प्रदायक संस्थाबाट प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

विपन्न महिला सहकारी संस्था छनौटका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना ।