FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
खडक न‍.पा.को विनियोजन ऐन २०७७ मा थप तथा संसाेधन गर्न वनेको ऐन, २०७७ ७७/७८ 01/03/2021 - 11:56 PDF icon विनियोजन ऐन २०७७, संसोधन गर्न वनेको ऐन २०७७
नगर शिक्षा एेन, २०७६ ७६/७७ 09/19/2019 - 09:43 PDF icon नगर शिक्षा एेन, २०७६
खडक न.पा.को शिक्षा कार्यबिधि,२०७४ ७५/७६ 05/15/2019 - 15:03 PDF icon खडक न.पा.को शिक्षा कार्यबिधि,२०७४
खडक न.पा.को अपांगता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५ ७५/७६ 05/15/2019 - 15:01 PDF icon खडक न.पा.को अपांगता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५
खडक न.पा.को विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 05/15/2019 - 14:59 PDF icon खडक न.पा.को विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ ७५/७६ 05/15/2019 - 14:58 PDF icon 13. स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४
नगरपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि एेन, २०७५ ७५/७६ 05/15/2019 - 14:56 PDF icon नगरपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि एेन, २०७५
"घ " बर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि ७५/७६ 05/15/2019 - 14:54 PDF icon "घ " बर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि
न्यायिक समितिले उजुरी किनारा लगाउदा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा बनेको विधेयक ७५/७६ 05/15/2019 - 14:51 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरी किनारा लगाउदा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा बनेको विधेयक
खडक न.पा.को स्थानीय राजपत्र प्रकासन सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५ ७५/७६ 05/15/2019 - 14:47 PDF icon खडक न.पा.को स्थानीय राजपत्र प्रकासन सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५

Pages