FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
न्यायिक समितिले उजुरी किनारा लगाउदा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा बनेको ऐन ७५/७६ 05/15/2019 - 14:51 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरी किनारा लगाउदा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा बनेको ऐन
खडक न.पा.को स्थानीय राजपत्र प्रकासन सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५ ७५/७६ 05/15/2019 - 14:47 PDF icon खडक न.पा.को स्थानीय राजपत्र प्रकासन सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५
खडक न.पा.काे सहकारी ऐन, २०७४ ७५/७६ 05/15/2019 - 14:41 PDF icon स्थानीय तह सहकारी एेन, २०७४
खडक नगरकार्यपालिकाको निर्णय वा अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि ) नियमावली ,२०७४ ७५/७६ 05/15/2019 - 14:39 PDF icon खडक नगरकार्यपालिकाको निर्णय वा अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि ) नियमावली ,२०७४
खडक न.पा.का जनप्रतिनिधिहरुको आचारसंहिता ,२०७४ ७५/७६ 05/15/2019 - 14:34 PDF icon खडक न.पा.का जनप्रतिनिधिहरुको आचारसंहिता ,२०७४
नगरसभा संचालन कार्यविधि ,२०७४ ७५/७६ 05/15/2019 - 14:32 PDF icon नगरसभा संचालन कार्यविधि ,२०७४
नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७४ ७५/७६ 05/15/2019 - 14:30 PDF icon नगर कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि,२०७४
नगर कार्यपालिका (कार्यविभाजन ) नियमावली ,२०७४ ७५/७६ 05/15/2019 - 14:24 PDF icon नगर कार्यपालिका (कार्यविभाजन ) नियमावली ,२०७४
नगर कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली,२०७४ ७५/७६ 05/15/2019 - 14:19 PDF icon नगर कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली,२०७४
आर्थिक एण्ड विनियोजन विधयेक ७५/७६ 08/21/2018 - 13:08 PDF icon Aarthik n Biniyojan Bidhek.075-76.pdf

Pages