FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

लक्षित वर्ग कार्यक्रमको शिलबन्दी दरभाउ पत्र को नतिजा

लक्षित वर्गका कार्यक्रमको १५ दिने सूचना

प्रथम पटक प्रकासित मिति २०७५/१२/२८ 

भुल सुधार बारे सुचना

प्रथम पटक प्रकाशित (२०७५.१०.०७) सवारी साधन खरिद सम्बन्धि सुचनामा भएको भुल सुधार सम्बन्धि सुचना