FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

भुल सुधार बारे सुचना

प्रथम पटक प्रकाशित (२०७५.१०.०७) सवारी साधन खरिद सम्बन्धि सुचनामा भएको भुल सुधार सम्बन्धि सुचना

गाडी ( 4 WD Pick Up ) तथा मोटर साइकलको Specification

मिति २०७५/१०/ ०७ गते प्रथम पटक  प्रकासित सवारी साधन खरिद सम्बन्धि सुचना को स्पेसिफिकेसन 

दस्तावेज: 

सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना (१५ दिने )