FAQs Complain Problems

ग्यालरी

आज मिति २०७६/०१/१३ गते देखि मिति २०७६/०१/१५ गते सम्म खडक न.पा. का कर्मचारीहरुकोलागि ३ दिने क्षमता विकास तालिम शुरु |

मिति: 04/26/2019 - 16:07
, , , , ,

शैक्षिक सत्र २०७५ को कक्षा ८ को परीक्षा को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि छलफल तथा गोष्ठी हुदै आज मिति २०७६/०१/१३ गते खडक न.पा.को कार्यालय कल्याणपुर, सप्तरीमा |

मिति: 04/26/2019 - 16:04
, , ,

  आज मिति २०७६/०१/१० गते देखि मिति २०७६/०१/१२ गते सम्म नगर प्रमुख श्री हेमायु हक ज्युको अध्यक्षतामा  जनप्रतिनिधिहरुको लागि ३ दिने क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धि तालिम  यस खडक नगरपालिका द्वारा  संचालित 

मिति: 04/24/2019 - 16:29
, , , , , , , , , , , ,

खडक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ( उप- सचिव ) श्री इन्द्रदेव यादव सर र शिक्षा शाखाका उप-सचिव श्री रामचन्द्र पौडेल सर को स्वागत कार्यक्रमका केहि क्लिक्स |

मिति: 04/04/2019 - 09:21
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

आज मिति २०७५/०४/९ गतेका दिन नगर प्रमुख श्री हेमायु हक ज्यु को हात वाट कृषक समुहलाई 50% नगरपालिकाको अनुदानमा ८ थान पावर टिलर वितरण गरियो |

मिति: 07/25/2018 - 14:24
50% नगरपालिकाको अनुदानमा पावर टिलर वितरण , 50% नगरपालिकाको अनुदानमा पावर टिलर वितरण , 50% नगरपालिकाको अनुदानमा पावर टिलर वितरण , 50% नगरपालिकाको अनुदानमा पावर टिलर वितरण , 50% नगरपालिकाको अनुदानमा पावर टिलर वितरण , 50% नगरपालिकाको अनुदानमा पावर टिलर वितरण , 50% नगरपालिकाको अनुदानमा पावर टिलर वितरण , 50% नगरपालिकाको अनुदानमा पावर टिलर वितरण , 50% नगरपालिकाको अनुदानमा पावर टिलर वितरण , 50% नगरपालिकाको अनुदानमा पावर टिलर वितरण , 50% नगरपालिकाको अनुदानमा पावर टिलर वितरण , 50% नगरपालिकाको अनुदानमा पावर टिलर वितरण

आ.व. ०७५/७६ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको दोश्रो नगर सभा मिति २०७५.३.२८ गते क दिन सुसम्पन भयो |

मिति: 07/13/2018 - 13:46
, , , , , , , , , ,

Pages