FAQs Complain Problems

७६/७७

आधारभूत तह उतिर्ण परिक्षा सम्बन्धि सूचना

आ.व. ०७६/७७ को नगर बिकास रेड बुक संसोधित सहित

आ.व. ०७६/७७ को नगर बिकास रेड बुक मिति २०७६/०९/२८ गतेको नगर सभावाट स्वीकृत संसोधन समेत  संसोधित सहित 

सामुदायिक विद्यालयको लागि अत्यन्त जरुरि सूचना