FAQs Complain Problems

वडा नं.-१

२०७८ को जनगणनाको आधारमा

वडा नं. १ को कुल जनसंख्या:- ४०६७

पूरुषको संख्या:- २०२४

महिलाको संख्या:-२०४३

 श्रोत: - https://censusnepal.cbs.gov.np/results/np/population?province=2&district...

Ward Contact Number: 
9804724389