FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाडी ( 4 WD Pick Up ) तथा मोटर साइकलको Specification

७५/७६ 01/27/2019 - 17:11 PDF icon Speci01272019.pdf

सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना (१५ दिने )

७५/७६ 01/21/2019 - 13:54 PDF icon सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धि सूचना (१५ दिने )

कम्पुटर सेट खरिद को लागि कोटेसन पेस गर्ने सम्बन्धि सुचना

७६/७७ 10/28/2018 - 11:08 PDF icon कम्पुटर सेट खरिद को लागि कोटेसन पेस गर्ने सम्बन्धि सुचना

Tech. Specification 4WD (सवारी साधन खरिद )

७५/७६ 10/01/2018 - 16:22

सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धि सुचना

७५/७६ 09/28/2018 - 12:38 PDF icon सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धि सुचना

हटिया ठेक्का र पोखरी ठेक्का सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७५/७६ 08/17/2018 - 12:39 PDF icon हटिया ठेक्का र पोखरी ठेक्का सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सुचना (औषधी उपकरण तथा सर्जिकल सामानहरु खरिद )

७४/७५ 06/14/2018 - 13:33 PDF icon शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सुचना (औषधी उपकरण तथा सर्जिकल सामानहरु खरिद )

शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७४/७५ 05/22/2018 - 08:29 PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७४/७५ 05/22/2018 - 08:24 PDF icon शिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

बोलपत्र आह्वानको सुचना (Solar Street Light Supplying & Installation at Khadak Municipality)

७४/७५ 05/15/2018 - 12:30 PDF icon बोलपत्र आह्वानको सुचना (Solar Street Light Supplying & Installation at Khadak Municipality)

Pages