FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

E- Bidding Notice for the Construction of Administrative Building

नगरपालिकाको प्रशासकीय भवनको निर्माणको लागि टेन्डर को सूचना 

दस्तावेज: 

दर रेट निर्धारण तथा लागत अनुमान सम्बन्धमा ७ दिने सुचना

नगरपालिकालाई चाहिने आवश्यक औषधि तथा सर्जिकल सरसामानहरु खरिद प्रयोजनाकोलागी दर रेट निर्धारण तथा लागत अनुमान सम्बन्धमा
प्रथम पटक प्रकासित सूचना मिति २०७६/०५/२७ ,

Pages