FAQs Complain Problems

ग्यालरी

खडक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ( उप- सचिव ) श्री इन्द्रदेव यादव सर र शिक्षा शाखाका उप-सचिव श्री रामचन्द्र पौडेल सर को स्वागत कार्यक्रमका केहि क्लिक्स |

मिति: 04/04/2019 - 09:21
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

आज मिति २०७५/०४/९ गतेका दिन नगर प्रमुख श्री हेमायु हक ज्यु को हात वाट कृषक समुहलाई 50% नगरपालिकाको अनुदानमा ८ थान पावर टिलर वितरण गरियो |

मिति: 07/25/2018 - 14:24
50% नगरपालिकाको अनुदानमा पावर टिलर वितरण , 50% नगरपालिकाको अनुदानमा पावर टिलर वितरण , 50% नगरपालिकाको अनुदानमा पावर टिलर वितरण , 50% नगरपालिकाको अनुदानमा पावर टिलर वितरण , 50% नगरपालिकाको अनुदानमा पावर टिलर वितरण , 50% नगरपालिकाको अनुदानमा पावर टिलर वितरण , 50% नगरपालिकाको अनुदानमा पावर टिलर वितरण , 50% नगरपालिकाको अनुदानमा पावर टिलर वितरण , 50% नगरपालिकाको अनुदानमा पावर टिलर वितरण , 50% नगरपालिकाको अनुदानमा पावर टिलर वितरण , 50% नगरपालिकाको अनुदानमा पावर टिलर वितरण , 50% नगरपालिकाको अनुदानमा पावर टिलर वितरण

आ.व. ०७५/७६ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको दोश्रो नगर सभा मिति २०७५.३.२८ गते क दिन सुसम्पन भयो |

मिति: 07/13/2018 - 13:46
, , , , , , , , , ,

खडक नगरपालिका को आयोजकत्वमा भ.स.रा.ज.मा.वि. मा  विद्यालयका किशोरीहरुलाई सेनेटरी प्याड बनाउने तालिम 

मिति: 06/19/2018 - 17:59
विद्यालयका किशोरीहरुलाई सेनेटरी प्याड बनाउने तालिम , विद्यालयका किशोरीहरुलाई सेनेटरी प्याड बनाउने तालिम , विद्यालयका किशोरीहरुलाई सेनेटरी प्याड बनाउने तालिम , विद्यालयका किशोरीहरुलाई सेनेटरी प्याड बनाउने तालिम

पूर्ण खोप सम्बन्धि दिगोपनाकोलागी  नगरप्रमुख ,वडा प्रमुख तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको प्रमुख हरुको लागि  १ दिने गोष्ठी सम्पन भयो |

मिति: 06/06/2018 - 16:40
, , , , , ,

नगर प्रमुख श्री हेमायु हक ज्यु तथा प्र.प्रा.अ. श्री निरज कुमार देव ज्युको हातवाट वृक्षा  रोपण कार्यक्रम शुभारम्भ |

मिति: 06/05/2018 - 16:39
वृक्षा  रोपण कार्यक्रम, वृक्षा  रोपण कार्यक्रम, वृक्षा  रोपण कार्यक्रम, वृक्षा  रोपण कार्यक्रम

Pages