FAQs Complain Problems

ग्यालरी

आज मिति २०७५/०४/९ गतेका दिन नगर प्रमुख श्री हेमायु हक ज्यु को हात वाट कृषक समुहलाई 50% नगरपालिकाको अनुदानमा ८ थान पावर टिलर वितरण गरियो |

मिति: 07/25/2018 - 14:24
50% नगरपालिकाको अनुदानमा पावर टिलर वितरण , 50% नगरपालिकाको अनुदानमा पावर टिलर वितरण , 50% नगरपालिकाको अनुदानमा पावर टिलर वितरण , 50% नगरपालिकाको अनुदानमा पावर टिलर वितरण , 50% नगरपालिकाको अनुदानमा पावर टिलर वितरण , 50% नगरपालिकाको अनुदानमा पावर टिलर वितरण , 50% नगरपालिकाको अनुदानमा पावर टिलर वितरण , 50% नगरपालिकाको अनुदानमा पावर टिलर वितरण , 50% नगरपालिकाको अनुदानमा पावर टिलर वितरण , 50% नगरपालिकाको अनुदानमा पावर टिलर वितरण , 50% नगरपालिकाको अनुदानमा पावर टिलर वितरण , 50% नगरपालिकाको अनुदानमा पावर टिलर वितरण

आ.व. ०७५/७६ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको दोश्रो नगर सभा मिति २०७५.३.२८ गते क दिन सुसम्पन भयो |

मिति: 07/13/2018 - 13:46
, , , , , , , , , ,

खडक नगरपालिका को आयोजकत्वमा भ.स.रा.ज.मा.वि. मा  विद्यालयका किशोरीहरुलाई सेनेटरी प्याड बनाउने तालिम 

मिति: 06/19/2018 - 17:59
विद्यालयका किशोरीहरुलाई सेनेटरी प्याड बनाउने तालिम , विद्यालयका किशोरीहरुलाई सेनेटरी प्याड बनाउने तालिम , विद्यालयका किशोरीहरुलाई सेनेटरी प्याड बनाउने तालिम , विद्यालयका किशोरीहरुलाई सेनेटरी प्याड बनाउने तालिम

पूर्ण खोप सम्बन्धि दिगोपनाकोलागी  नगरप्रमुख ,वडा प्रमुख तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको प्रमुख हरुको लागि  १ दिने गोष्ठी सम्पन भयो |

मिति: 06/06/2018 - 16:40
, , , , , ,

नगर प्रमुख श्री हेमायु हक ज्यु तथा प्र.प्रा.अ. श्री निरज कुमार देव ज्युको हातवाट वृक्षा  रोपण कार्यक्रम शुभारम्भ |

मिति: 06/05/2018 - 16:39
वृक्षा  रोपण कार्यक्रम, वृक्षा  रोपण कार्यक्रम, वृक्षा  रोपण कार्यक्रम, वृक्षा  रोपण कार्यक्रम

खडक नगरपालिका को कार्यालय स्वास्थ्य शाखा कल्याणपुर, सप्तरी द्वारा आयोजित  २ दिने गोष्ठी सुसम्पन्न 

मिति: 04/16/2018 - 15:58
, , , , , , , ,

महिला स्वमसेविका हरुकोलागी  एकिकृत मात्रु शिशु तथा बाल्याकालिन पोषण र बाल भिटा प्रबर्धन  सम्बन्धि तालिम मिति २०७४. १२.२८ देखि  २०७४,१२.२९ गते सम्म  प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कल्याणपुरमा ,खडक नगरपालिकाको कार्यालय स्वास्थ्य शाखा कल्याणपुर ,सप्तरी 

द्वारा आयोजन भएर सुसम्पन्न भयो |

मिति: 04/12/2018 - 13:18
, , , , , ,

नगरपालिका स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा महिलाको सहज पहुच अभिभ्रिद्धि कालागि लघुवित्त प्रवद्धन कार्यक्रम |
आयोजक 
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय ,सप्तरी 
गलोवल बहुमुखी सहकारी संस्था लि.

पोषण सम्बन्धि तालिम 
स्वास्थ्य कर्मीहरुको ३ दिने मात्री शिशु तथा बाल्यकालिन
आयोजक 
खडक नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय कल्याणपुर,सप्तरी 

मिति: 04/04/2018 - 11:11
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Pages