FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

मोवाइल एप्स सुचारु गरिएको वारे

खडक नगरपालिका को मोबाइल एप्स सुचारु भएको जानकारी सबैमा गराइन्छ |

चालक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

१५ दिन भित्र दरखास्त दिनुहुन अनुरोध छ |

१. व्यक हु लोडर चालक -संख्या १ 

१.ट्राक्टर चालक -संख्या १ 

Pages