FAQs Complain Problems

दर रेट निर्धारण तथा लागत अनुमान सम्बन्धमा ७ दिने सुचना

नगरपालिकालाई चाहिने आवश्यक औषधि तथा सर्जिकल सरसामानहरु खरिद प्रयोजनाकोलागी दर रेट निर्धारण तथा लागत अनुमान सम्बन्धमा
प्रथम पटक प्रकासित सूचना मिति २०७६/०५/२७ ,

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: