FAQs Complain Problems

७५/७६

आ.व. ७६/७७ का लागि वडा स्तरीय वजेट सिलिंग तथा योजना छनौटका लागी मार्गदर्शन सम्बन्धमा ( वडा कार्यालय सबै )

दस्तावेज: 

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

आ.वा.०७६/७७ का लागि वस्ती टोल स्तरवाट योजना छनौट सम्बन्धमा ( खडक न.पा.वडा कार्यालय सबै )