FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सवारी साधन खरिद गर्ने सम्बन्धि सुचना

हटिया ठेक्का र पोखरी ठेक्का सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

शिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वानको सुचना (औषधी उपकरण तथा सर्जिकल सामानहरु खरिद )

प्रथम पटक प्रकाशित मितिले १५ दिन भित्र दर भाउपत्र खरिद गर्न सकिने |