FAQs Complain Problems

मोवाइल एप्स सुचारु गरिएको वारे

खडक नगरपालिका को मोबाइल एप्स सुचारु भएको जानकारी सबैमा गराइन्छ |

लिंक : https://play.google.com/store/apps/details?id=infodev.doit_khadaka&fbcli...

वा Google Play Store गएर khadak municipality सर्च गर्नुस अनि instal गर्नुस र खोल्नुहोस | 

आर्थिक वर्ष: